Biologické školní sbírky I - rekonstrukce kapalinových preparátů

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. a Mgr. Jiří Brada

Náplň kurzu: Cílem tohoto kurzu je naučit učitele a další pedagogické pracovníky s cenově dostupnými metodami rekonstruovat kapalinové preparáty a vytvářet preparáty vlastní. Na kurzu si tyto metody prakticky vyzkoušejí, mohou si rekonstruovat několik preparátů(max. 5 ks na 1 účastníka) ze svých školních sbírek a vytvoří si i vlastní nový preparát. Seznámí se dále s možnostmi vhodného didaktického využití preparátů ve výuce. Kurz je rozdělen do dvou částí, mezi kterými je odstup jednoho týdne.

Termíny: V pátek 21. 1. a 28. 1. 2022 od 14:00 do 17:00 na Přírodovědecké fakultě UK, Viničná 7. učebna B4 (Didaktika), 1. patro. Od hlavního schodiště se dejte chodbou doprava, kde jsou to třetí dveře vlevo.

Vybavení: Poškozené kapalinové válce ze školních sbírek, laboratorní plášť, respirátor.

Cena: 1 200 Kč za osobu. Platba v hotovosti na místě, obdržíte příjmový doklad. Pokud potřebujete vystavit fakturu pro školu a platit převodem, uveďte to, prosím, v přihlášce.

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Byronová, email: marketa.byronova@natur.cuni.cz

První běh kurzu proběhl úspěšně, další plánujeme na příští školní rok. Pokud nechcete termíny přihlašování propást, přihlašte se k odběru našeho newslwetteru.

Kapacita kurzu je 10 účastníků. Při zaplnění kapacity budete zařazeni mezi náhradníky.