Pracovní skupina
"První pomoc na PřF UK"

Část lektorského týmu v roce 2021

O nás

Působíme při Katedře učitelství a didaktiky biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Naše skupina zahrnuje dvě hlavní podskupiny - lektorský tým, který zajišťuje výuku, a výzkumný tým, který se věnuje řešení výzkumných otázek. Základem našich aktivit je výuka kurzů první pomoci, a to jak formou předmětů pro studenty Univerzity Karlovy, tak pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Naši plnou webovou prezentaci naleznete zde:

https://www.prvnipomocprfuk.eu/

Aktuální nabídka kurzů

Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat! 

Níže naleznete naši nabídku kurzů pro školy, pedagogy, veřejnost i studenty z Univerzity Karlovy. Pro více informací o klepněte na kurz, který Vás zajímá.

Člen první pomoci (ČPP)

Člen první pomoci je rekvalifikační kurz v rámci programů celoživotního vzdělávání PřF UK (akreditace MŠMT č. MSMT-14614/2021-3) v rozsahu 90 hodin. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd. Účastníci se navíc naučí, jak první pomoc učit (a podle zákona mohou lidé s úrovní ČPP mohou PP učit např. v autoškolách atd.). 

Bližší informace o kurzu, aktuálně vypsané turnusy a přihlášku naleznete na:

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

Zdravotník zotavovacích akcí je rekvalifikační kurz v rámci programů celoživotního vzdělávání PřF UK (akreditace MŠMT č. MSMT-20770/2020-1/212) v rozsahu 52 hodin. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd. 

Bližší informace o kurzu, aktuálně vypsané turnusy a přihlášku naleznete na:

 Zdravotník zotavovacích akcí: opakovací kurz

Ačkoliv má osvědčení, které vydáváme absolventům našeho kurzu ZZA, doživotní platnost (žádné doškolovací kurzy nejsou povinné), nabyté znalosti a především dovednosti se samozřejmě snadno zapomínají. Je proto vhodné si základy první pomoci přibližně každé 2-3 roky zopakovat (např. i kvůli novelizaci zákonů a vyhlášek). A proto absolventům našich kurzů ZZA nabízíme tento kurz, v rámci kterého si připomenete vše hlavní, co zdravotník potřebuje (a vyzkoušíte si i něco nového). 

Bližší informace o kurzu, aktuálně vypsané turnusy a přihlášku naleznete na:

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (ZNZZ)

Kurz zaměřený na základní přehled zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (včetně vychovatelů, vedoucích kroužků apod.). Je ideální pro např. pro ty, kteří (zatím) neplánují vykonávat funkci "zdravotník zotavovacích akcí", ale chtějí mít kvalitní základ v poskytování první pomoci. Kurz má akreditaci MŠMT (č. MSMT-7943/2021-2-376). Platnost osvědčení je neomezená (certifikát je "doživotní").

Bližší informace o kurzu, aktuálně vypsané turnusy a přihlášku naleznete na:

Didaktika první pomoci I

Kurz zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů (a nebo všech, kteří mají zájem o první pomoc a její výuku) v rozsahu 16 h. Na tomto kurzu se účastníci naučí nejen základy první pomoci, ale hlavně kurz obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. žáky). Díky metodické složce se řadí mezi velice unikátní na trhu s první pomocí. 

Bližší informace o kurzu, aktuálně vypsané turnusy a přihlášku naleznete na:

Didaktika první pomoci II

Po absolvování kurzu "Didaktika první pomoci I" je možné pokračovat v rozšiřujícím kurzu "Didaktika první pomoci II". Tento kurz je vyučován v rozsahu 22 hodin a můžete si zde ještě více prohloubit pedagogické a didaktické dovednosti pro výuku první pomoci. 

Bližší informace o kurzu, aktuálně vypsané turnusy a přihlášku naleznete na:

Komplexní krizová komunikace

Účastníci si osvojí techniky tzv. "krizové intervence" (psychologické první pomoci). Seznámí s obecným postupem a terminologií krizové intervence ‒ definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí a základy práce s člověkem v krizi. Tento pravidelný kurz probíhá v letním semestru každou středu večer.

Bližší informace o kurzu, aktuálně vypsané turnusy a přihlášku naleznete na:

První pomoc: Simulace zimní & Simulace letní

"První pomoc - simulace" jsou dva samostatné kurzy v rozsahu 24 hodin. Jedná se o navazující kurzy pro absolventy akreditovaných vzdělávacích programů "Zdravotník zotavovacích akcí" (ZZA), "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky" (ZNZZ). Jsou tedy určeny pro zájemce z řad veřejnosti ("absolventi"), kteří by si chtěli první pomoc zopakovat či rozšířit o nové poznatky.  Simulace letní probíhají v letním období (obvykle konec června), simulace zimní během zimy (obvykle konec ledna). Kurzy zahrnují rozšiřující témata související s těmito ročními obdobími. Tyto dva kurzy nejsou obsahem provázané, můžete začít kterýmkoliv z nich (a pak absolvovat i druhý) nebo absolvovat jen jeden.

Bližší informace o kurzu, aktuálně vypsané turnusy a přihlášku naleznete na:

Předměty a kurzy pro studenty UK

"Pro studenty UK máme vypsáno několik předmětů, které lze nalézt v SIS a získat za jejich absolvování "kredity". Pro zájemce vedeme i bakalářské a diplomové práce. Také doporučujeme sekci "FAQ" - zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky týkající se zápisu našich předmětů.

Bližší informace naleznete na:

Pro školy či veřejnost

Jsme schopní proškolit v první pomoci Vaše žáky či učitele přímo u Vás na škole, stejně tak i vaše spolupracovníky ve firmě. Repertoár našich služeb v této oblasti je skutečně velký (od "stánku na sportovním dnu" až po několikadenní kurzy), a proto preferujeme individuální řešení každého kurzu, abychom mohli co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům.

Bližší informace naleznete na: