Přijímačky nanečisto

Datum konání: 15. 4. 2023


ČAS:  

Ve dvou blocích, 9:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30, podle abecedního seznamu přihlášených studentů.

Přihlášení účastníci obdrží email s bližšími informacemi a se svým časem zkoušky po uzavření přihlášek (1. 4. 2023). 

 

CO JE NÁPLNÍ ZKOUŠKY?

Tato zkouška je generálkou na přijímací zkoušku z biologie, která proběhne v červnu.

Díky zkoušce nanečisto si budete moci vyzkoušet krom svých znalostí biologie také, jak zvládnete stres přijímací zkoušky, jak dokážete využít čas vymezený pro řešení otázek či jaká je nejlepší strategie pro zvládnutí testu z biologie na naši fakultu.


PRO KOHO JE ZKOUŠKA URČENA?

Pro všechny zájemce o biologické obory (Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Molekulární biologie a biochemie organismů, Praktická geobiologie) .


KDE BUDE ZKOUŠKA PROBÍHAT?

Posluchárna Fotochemie, PřFUK, Viničná 7, Praha 2


JAKÁ JE CENA ZKOUŠKY?

Poplatek za zkoušku činí 350 Kč. Platí se na místě v hotovosti. 


JAK SE NA ZKOUŠKU PŘIHLÁSIT?

Na zkoušku je potřeba se předem závazně přihlásit do 1. 4. 2023.

přihláška zde.

 

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

 

 

Organizaci zkoušky zajišťuje:

Bc. Markéta Byronová

Katedra učitelství a didaktiky biologie

PřF UK, Viničná 7, Praha, 2, 128 00

E-mail: marketa.byronova@natur.cuni.cz

Telefon: 221 951 888