Přijímačky nanečisto

Datum konání: 9. 4. 2022


CO JE NÁPLNÍ ZKOUŠKY?

Tato zkouška je generálkou přijímací zkoušky z biologie, které proběhnou v červnu.

Díky zkoušce nanečisto si budete moci vyzkoušet kromě svých znalostí biologie také, jak zvládnete stres přijímací zkoušky, jak dokážete využít čas vymezený pro řešení otázek či jaká je nejlepší strategie pro zvládnutí testu z biologie na naši fakultu.

PRO KOHO JE ZKOUŠKA URČENA?

Pro všechny zájemce o biologické obory (Biologie, Ekologická a evoluční biologie, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Molekulární biologie a biochemie organismů).

KDE BUDE ZKOUŠKA PROBÍHAT?

Podle aktuální epidemiologické situace prezenčně na půdě PřFUK či online.

JAKÁ JE CENA ZKOUŠKY?

Přijímací zkouška je v případě online formy zadarmo. V případě prezenční formy za poplatek, který bude včas upřesněn.

JAK SE NA ZKOUŠKU PŘIHLÁSIT?

Na zkoušku je potřeba se předem závazně přihlásit. Datum bude včas zveřejněno.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám.


Organizaci zkoušky zajišťuje:

Bc. Markéta Byronová

Katedra učitelství a didaktiky biologie

PřF UK, Viničná 7, Praha, 2, 128 00

E-mail: marketa.byronova@natur.cuni.cz

Telefon: 221 951 888