Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce

Cyklus seminářů a exkurzí pro učitele

Kurzy jsou financovány z projektu Hlavního města Prahy "Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce,

cyklus seminářů a exkurzí pro učitele", č. DOT/54/12/019990/2020

Proběhlé (2021)


Aktuální (2022)