Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce

Cyklus seminářů a exkurzí pro učitele

Kurzy vznikly v rámci projektu Hlavního města Prahy "Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce, 

cyklus seminářů a exkurzí pro učitele", č. DOT/54/12/019990/2020