Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce

Proběhlé kurzy (2021)

Kurzy byly financovány z projektu Hlavního města Prahy "Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce, 

cyklus seminářů a exkurzí pro učitele", č. DOT/54/12/019990/2020 

Sovy pražské přírody ve školní výuce 

Lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Náplň kurzu: Účastníci se seznámí s biologií, ekologií a ochranou našich druhů sov, se zaměřením na sovy pražské přírody. Vedle teoretických poznatků získají praktické dovednosti, jak sovy v přírodě i v městské zeleni najít, pozorovat a identifikovat a jak vést terénní exkurzi zaměřenou na tuto skupinu ptáků. Kurz se skládá z úvodního semináře s praktickým rozborem sovích vývržků a navazující večerní terénní exkurze do obory Hvězda.

Sraz: Ve středu 22. 9. 2021 v 16:00 h na Přírodovědecké fakultě UK, Viničná 7, učebna B4 (Didaktika), 1. patro. Od hlavního schodiště se dejte chodbou doprava, kde jsou to druhé dveře vlevo. Zde proběhne úvodní seminář. Na exkurzi vyrazíme z fakulty cca v 18:00. V případě nepříznivého počasí proběhne jen úvodní seminář a terénní část bude odložena na později (upřesníme na místě).

Očekávaný konec: mezi 20:30 a 21:00

Vybavení: dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), svítilna, teplé a nepromokavé oblečení a obuv, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina

Uzávěrka přihlášek: do pondělí 20. září 2021 včetně 

Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce 

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Náplň kurzu: Účastníci na této terénní exkurzi získají potřebné znalosti a praktické dovednosti pro vedení hydrobiologicky zaměřené školní exkurze. Seznámí se s vhodnými lokalitami pro tyto exkurze na území Prahy. Vyzkoušejí si metody sběru vodních bezobratlých, jejich pozorování a určování v terénu a případné fixace pro účely pozorování ve školní laboratoři. Dále si vyzkoušejí měření vybraných fyzikálních a chemických parametrů vodního prostředí na dané lokalitě. V rámci kurzu navštívíme přírodní památku Modřanská rokle a přírodní památku Komořanské a modřanské tůně.

Sraz: V pátek 1. 10. 2021 v 9:30 h na pražské zastávce tramvaje č. 17 Poliklinika Modřany.

Očekávaný konec: cca 14:00

Vybavení: terénní oblečení a obuv podle počasí, fotoaparát, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina.


Uzávěrka přihlášek: do pátku 24. září 2021 včetně


Pavouci v pražské přírodě v terénní školní výuce

Lektoři: Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Náplň kurzu: Během této terénní exkurze do Botanické zahrady a vybraných parků v Praze budeme poznávat pavouky, jejich životní projevy a různou metodiku jejich sběru. Seznámíme se s klíči k určování nejběžnějších druhů pavouků v terénu v různých biotopech. Navíc exkurze bude doplněna i o krátké mikroskopování jednotlivých druhů pavouků získaných v terénu. Celý program bude zahrnovat i metodiku takové exkurze, aby pedagogové mohli kdykoliv realizovat terénní exkurzi zaměřenou na pavouky, využít tak obrovský potenciál pražské přírody, bezprostředního okolí školy nebo školních zahrad.

Sraz: V neděli 10. 10. 2021 v 9:00 h před budovou Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7

Trasa: Od místa srazu se vydáme do Botanické zahrady, přilehlých parků a biotopů. Podle počasí se vrátíme zpět na fakultu.

Očekávaný konec: cca 14–15 h

Vybavení: terénní oblečení a obuv podle počasí, fotoaparát, zápisník, psací potřeby, jídlo a pití.

Uzávěrka přihlášek: do pondělí 4. října 2021 včetně


Příroda za školou aneb terénní výuka napříč předměty

Lektoři: RNDr. Irena Chlebounová

Náplň kurzu: V tomto programu bychom chtěli ukázat možnosti, které skýtá terén za školou pro krátkodobé i dlouhodobé školní aktivity, jako jsou různě zaměřená pozorování, exkurze a formy problémové, badatelsky orientované či projektové výuky. Učitelé se mohou inspirovat příklady aktivit vyzkoušených v reálném vyučování žáky druhého stupně základní školy a studenty osmiletého gymnázia. V případě zájmu si vyzkouší měření s čidly Vernier.

Sraz: Ve středu 13. října 2021 v 9:00 h na PřF UK ve vestibulu budovy Viničná 7, Praha 2.

Trasa: Po zahájení a úvodní přednášce na fakultě se společně vydáme do Prokopského údolí. Pojedeme do stanice metra Jinonice, odtud pěšky Naučnou stezkou Butovickým hradištěm. Skončíme na stanici metra Nové Butovice. (Pokud potřebujete vynechat úvodní přednášku, můžete se k nám přidat na stanici metra Jinonice, budeme odtud vyrážet do terénu v 11 hodin. V tomto případě Vás prosím, abyste napsali SMS zprávu na tel. číslo 730 581 621)

Očekávaný konec: cca 14–15 h

Vybavení: Většinu času strávíme venku chozením, takže je třeba počítat s odpovídajícím oblečením a pohodlnou obuví. S sebou vezmeme z fakulty dalekohledy, lupy, určovací klíče a atlasy, vybavení na hydrologický průzkum, zalaminované fotografie, pracovní listy, tvrdé podložky, psací potřeby, mapky, reflexní dotazníky, případně notebook s měřicími čidly Vernier. Nechte si tedy, prosím, volné místo v batůžcích.

Vybavte se svačinou a hlavně velkou lahví pitné vody. Odpočinková pauza bude v místě, kde nic nekoupíte!

Uzávěrka přihlášek: do pátku 8. října 2021 včetně 

Savci pražské přírody ve školní výuce

Lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Náplň kurzu: Účastníci se seznámí s biologií, ekologií a ochranou našich druhů savců, se zaměřením na savce pražské přírody. Vedle teoretických poznatků získají praktické dovednosti, jak tyto živočichy v přírodě i v městské zeleni najít, pozorovat a identifikovat a jak vést terénní exkurzi zaměřenou na tuto skupinu. Kurz se skládá z  terénní exkurze a navazujícího semináře v prostorách fakulty.

Sraz: Ve čtvrtek 14. října 2021 v 15:47 na vlakové zastávce Praha-Komořany (jede sem spoj Os 2017 ve směru Dobříš, který odjíždí v 15:24 z Hlavního nádraží a v 15:30 z nádraží Praha-Vršovice). První část proběhne v terénu, následně se přesuneme na Přírodovědeckou fakultu UK do Viničné 7, kde proběhne seminář.

Očekávaný konec: cca 21:00

Vybavení: dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), fotoaparát, teplé a nepromokavé oblečení a obuv, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina.

Uzávěrka přihlášek: do pondělí 11. října 2021 včetně 

Pražská příroda: terénní exkurze z geologie a botaniky

Lektoři: RNDr. František Vacek, Ph.D., PhDr. Petr Novotný, Ph.D.

Náplň kurzu: Tento terénní kurz nás zavede do Prokopského údolí, které asi není nutné dlouze představovat. Na trase se budeme věnovat zejména geologickým jevům a možnostem jejich demonstrace v terénu. Také si ukážeme, jak závisí složení rostlinných společenstev na horninovém podloží. Účastníci si rozšíří a upevní znalosti o geologii, paleontologii a botanice, ale zejména získají potřebné praktické dovednosti a podněty pro vlastní výpravy se školní třídou.

Sraz: V sobotu 16. října 2021 v 9:00 h ve stanici metra trasy B Nové Butovice (dole na nástupišti).

Trasa: Od místa srazu se vydáme Prokopským údolím po proudu potoka a skončíme v Hlubočepích.

Očekávaný konec: cca 14 h

Vybavení: lupa (pokud nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), teplé a nepromokavé oblečení a obuv, termoska s teplým čajem a svačina, dobrá nálada.

Uzávěrka přihlášek: do pondělí 11. října 2021 včetně 

Křížem krážem jarním Petřínem – tentokrát vynuceně na podzim

Lektoři: RNDr. Irena Chlebounová

Náplň kurzu: Proměny petřínského ekosystému v souvislosti s historickými událostmi v jeho okolí. Lidské zájmy a ovlivňování krajiny, v níž žijeme. Důsledky způsobu obhospodařování okolní přírody a vize pro budoucí způsoby ochrany druhové diverzity. Geologický podklad Petřína, petřínské podzemí, výskyt vody a snahy o odvodnění, vzácné, chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, význam zeleně a parků pro městské obyvatele.

Pozorování a zásady práce s dalekohledem. Určování ptáků, využití mobilních telefonů při terénním průzkumu. Pracovní listy pro různé věkové skupiny žáků.

Sraz: Ve středu 20. října 2021 v 9:00 hodin na PřF UK ve vestibulu budovy Viničná 7, Praha 2.

Trasa: Po zahájení a úvodní přednášce na fakultě se společně vydáme na Újezd. Od Angelata (výborná zmrzlina) bychom měli vycházet cca v 11 hod. (Pokud tedy potřebujete vynechat úvodní přednášku na fakultě, můžete se k nám připojit až zde. V tomto případě Vás prosím, abyste napsali SMS zprávu na tel. číslo 730 581 621)

Vybavení: Většinu času strávíme venku chozením, takže je třeba počítat s odpovídajícím oblečením a pohodlnou obuví. S sebou vezmeme z fakulty dalekohledy, lupy, určovací klíče a atlasy, zalaminované fotografie, pracovní listy, tvrdé podložky, psací potřeby, mapky, reflexní dotazníky. Nechte si tedy, prosím, volné místo v batůžcích.

Vybavte se svačinou a hlavně velkou lahví pitné vody.

Uzávěrka přihlášek: do pátku 15. října 2021 včetně


Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi

Lektoři: Mgr. Petr Zehnálek, Mgr. Eva Novozámská, RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Náplň kurzu: Během této exkurze budeme poznávat mechorosty, houby a lišejníky na vybrané přírodní lokalitě v rámci Prahy. Ukážeme si běžné druhy, které je možné nalézt a poznat už v terénu, a seznámíme se s jejich ekologií. Vybrané nálezy uschováme pro navazující praktikum.

Účastníci se dozvědí, kde a jak nalézt běžné druhy mechorostů, hub a lišejníků i v prostředí člověkem silně ovlivněným a získají praktické dovednosti pro vedení podzimní exkurze zaměřené na tyto organizmy.

Sraz: V pátek 5. 11. 2021 v 9 h na vlakové zastávce Praha-Satalice (např. spoj 8:46-9:03 z Masarykova n.).

Trasa: Od místa srazu se vydáme do PP Bažantnice v Satalicích a PR Vinořský park a projdeme místní biotopy. Podle počasí se vrátíme zpět, nebo skončíme na autobusové zastávce Vinořský zámek (linky 375, 302, 186, 378, 376).

Očekávaný konec: Cca 13:30

Vybavení: botanická lupa (zvětšení ideálně 10-20x, pokud ji nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), papírové sáčky a krabičky (svačinové, od Ramy, Lučiny, apod.) na sebraný materiál, dle zájmu fotoaparát s makroobjektivem, terénní obuv a oděv dle aktuálního počasí, zápisník, psací potřeby, pití a svačina.

Uzávěrka přihlášek: do pondělí 1. listopadu 2021 včetně.


Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem

Lektoři: Doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Mgr. Petr Zehnálek, Mgr. Eva Novozámská

Náplň kurzu: Účastníci se seznámí s morfologickými znaky našich běžných druhů mechorostů, hub a lišejníků a získají náměty, jak jejich pozorování zařadit do školní výuky.

Vedle teoretických poznatků získají praktické dovednosti, jak připravovat nativní a barvené preparáty, jak interpretovat pozorované struktury a jak je pojmenovat a zakreslit. V průběhu kurzu budou účastníci sami zpracovávat materiál nasbíraný během exkurze. Absolvování předchozí exkurze není podmínkou.

Sraz: V sobotu 6. 11. 2021 v 9:00 h na Přírodovědecké fakultě UK, Benátská 2, učebna B13, 1. mezipatro vpravo, kde proběhne seminář.

Očekávaný konec: Cca 14:30 (bude zařazena přestávka na oběd)

Vybavení: vlastní sběry z exkurze, zápisník, psací potřeby, pití, svačina (během polední přestávky bude možnost dojít si na oběd do některé z okolních restaurací)

Přihlašovat se můžete do pondělí 1. listopadu 2021 včetně.

Život v půdě – náměty pro badatelské aktivity 

ve výuce 

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Náplň kurzu: Hlavním cílem kurzu je seznámit učitele základních a středních škol s náměty na badatelské terénní i laboratorní aktivity zaměřené na život v půdě a s vhodnými způsoby, jak je začlenit do výuky. 

Účastníci přístupnou formou získají základní informace o významu půdních organismů pro tvorbu půdy a půdního humusu i pro zachování hlavních funkcí půdy v přírodních i antropogenních ekosystémech.

Naučí se základní metody odběru půdních vzorků v terénu, extrakce vybraných skupin půdních organismů ze vzorků, jejich pozorování, určování a sledování jejich aktivity ve školní laboratoři.

Vyzkoušejí si vhodné modelové badatelsky orientované pokusy a pozorování, které je možné realizovat se žáky v terénu i ve školní laboratoři. 

Kurz se skládá ze dvou navazujících částí, mezi kterými je odstup 2 týdny.

Na kurzu si také vyzkoušíme výuku metodou tzv. „převrácené třídy“ – flipped classroom. Přihlášení účastníci dostanou odkaz na krátký populárně-naučný film o životě v půdě, který si před kurzem zhlédnou a na jeho základě vyřeší jednoduchý kvíz. Na informace z tohoto filmu budeme na kurzu navazovat a dále je rozvíjet.

Sraz: V pátek 19. 11. a 3. 12. 2021 ve 14:00 na Přírodovědecké fakultě UK, Viničná 7, učebna B4 (Didaktika), 1. patro. Od hlavního schodiště se dejte chodbou doprava, kde jsou to třetí dveře vlevo.

Očekávaný konec: Cca 17:00

Vybavení: Teplé terénní oblečení a obuv podle počasí (část kurzu strávíme venku), zápisník, psací potřeby, krabička na sběry, pití a svačina. Doporučujeme také fotoaparát.

Přihlašovat se můžete do pátku 12. listopadu 2021 včetně.  

Zimní Guliverova cesta do země Liliputů – bezobratlí pražských parků, zahrad a lesů

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. a Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.

Náplň kurzu: Cílem tohoto kurzu je ukázat, že zajímavou školní exkurzi se zaměřením na bezobratlé živočichy je možné uspořádat i na podzim nebo v zimě. Spousta zajímavých druhů bezobratlých je totiž aktivní i v tuto dobu. Další můžeme vystopovat pomocí jejich požerků, kokonů, zámotků, hálek či různých dalších pobytových stop. Při troše trpělivosti je najdeme ve štěrbinách kůry stromů, pod kameny, tlejícím dřevem nebo v lesní hrabance. V první části exkurze si v exteriérech Botanické zahrady vyzkoušíme různé typy živolovných pastí. Potom se přesuneme do lesa v Malé Chuchli, kde bude naše pátrání po bezobratlých a jejich pobytových stopách pokračovat. Zaměříme se i na činnost bezobratlých živočichů tvorbě humusové vrstvy lesní půdy a vyzkoušíme si prosévání lesní hrabanky. Pokud nám to počasí dovolí, zalovíme i v místním prameni a pokusíme se nalézt ploštěnky horské (Crenobia alpina).

Sraz: V pondělí 6. 12. 2021 v 9:00 h před hlavním vstupem do skleníků v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK, ulice Na Slupi (tramvají 18 a 24 do zastávky Botanická zahrada nebo metrem trasy B do stanice Karlovo náměstí).

Očekávaný konec: Cca 14:30 na autobusové zastávce Malá Chuchle (přímé spojení na metro B Smíchovské nádraží).

Vybavení: Teplé terénní oblečení a obuv podle počasí, zápisník, psací potřeby, krabička na sběry, termoska s teplým čajem a svačina. Doporučujeme také fotoaparát. Prosím, počítejte s tím, že budete během exkurze pracovat ve 4-5 členných skupinkách. Každá skupinka si bude nosit společný batůžek s pomůckami a literaturou, který Vám zapůjčíme.

Přihlašovat se můžete do pondělí 29. listopadu 2021 včetně. 

Pražské zimoviště vodních ptáků ve školní výuce

Lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D. a RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Náplň kurzu: Tento terénní kurz nás zavede na zimoviště vodních ptáků na Vltavě v Praze-Troji. Zde můžeme pozorovat řadu charakteristických druhů našich vodních ptáků i vzácnějších migrantů ze severu. Účastníci si rozšíří a upevní znalosti o biologii vodních ptáků a jejich určování v přírodě (včetně rozlišování obtížně určitelných druhů) a získají potřebné praktické dovednosti pro vedení zimní ornitologické exkurze se školní třídou. Kurz je přednostně určen učitelům pražských škol. V případě volné kapacity se ho mohou zúčastnit i další zájemci. Kurz je akreditován u MŠMT ČR v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Sraz: V pátek 14. 1. 2022 v 10:30 h na zastávce autobusu č. 112 Zoologická zahrada (časy odjezdů autobusu ze stanice metra C Nádraží Holešovice 10:09, 10:15 a 10:21)

Trasa: Od místa srazu se vydáme k Vltavě a půjdeme po jejím pravém břehu směrem po proudu. Podle počasí skončíme u stanice přívozu V Podbabě nebo Sedlec.

Očekávaný konec: cca 14:30

Vybavení: dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), teplé a nepromokavé oblečení a obuv, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina

Cena: Kurz je zdarma, díky grantové podpoře z projektu Hlavního města Prahy "Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce, cyklus seminářů a exkurzí pro učitele", č. DOT/54/12/019990/2020

Kontaktní osoba: Mgr. Dita Šimralová, e-mail: dita.simralova@natur.cuni.cz


Přihlašovat se můžete do pátku 7. ledna 2022 včetně.