Výzkumy a projekty

Věnujeme se řešení širokého spektra výzkumných oblastí. Aktuálně zejména:

  • didaktika praktické výuky biologie, účinnost různých výukových metod, postoje žáků a učitelů k práci s biologickým materiálem ve výuce (věnuje se: celý kolektiv)

  • metodologie a implementace didaktických aspektů v biologii (věnuje se: celý kolektiv)

  • motivace žáků i učitelů k biologii a faktory, které ji ovlivňují (věnuje se zejména: Vanda Janštová)

  • reflexe moderních evolučních poznatků a výzkum postojů k evoluční problematice v české společnosti (věnuje se zejména: Radka M. Dvořáková)

  • mezioborové vztahy v chemii a biologii (věnuje se zejména: Karolína Kotvaltová Sezemská)

  • problematika první pomoci a ochrany člověka za mimořádných událostí (věnuje se zejména: Radim Kuba)

  • aspekty běžné a krizové komunikace ve škole i mimo ni (věnuje se zejména: Radim Kuba, Ina Rajsiglová)

  • dějiny vědy a jejich využití ve výuce o vědě (věnuje se zejména: Jana Poupová)

Zapojte se do projektů!

Byli byste ochotni pomoci již běžícím projektům např. formou rozhovoru, realizace praktika u vás na škole či formou zadání dotazníků vaším žákům? V podsekci najdete bližší podrobnosti k běžícím projektům.