Doplňující pedagogické studium biologie

dříve mimořádné studium 

Doplňující pedagogické studium biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSBI) v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) je koncipováno na čtyři semestry (s možností prodloužení). Probíhá prezenční formou s tím, že některé části (hlavně pedagogicko-psychologický blok) jsou vyučovány v několika víkendových blocích (pátek odpoledne a sobota dopoledne).

Úspěšné absolvování tohoto programu umožňuje získat způsobilost pro vykonávání učitelského povolání s aprobací "přírodopis/biologie". Zajišťuje pedagogickou (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK) a oborově didaktickou přípravu (vybrané katedry Přírodovědecké fakulty UK) pro učitelství přírodovědných předmětů na středních a základních školách, rozšiřuje získanou odbornou kvalifikaci o pedagogické a oborově didaktické vzdělání. 

Bližší informace k programu, studijní plány, přihlášky atd. naleznete zde:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/programy/na-vykon-povolani/pedagogicka-zpusobilost/doplnujici-kurzy-czv-profesni

(informace na společných fakultních webových stránkách včetně informací k dalším aprobacím)


Informace ke zpracovávání záverečné práce a další podrobnosti  lze nalézt zde:

https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/studium/DPS-BI

(informace přímo na webových stránkách Katedry učitelství a didaktiky biologie)