Doplňující pedagogické studium biologie

dříve mimořádné studium

Doplňující pedagogické studium v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) je koncipováno na čtyři semestry (s možností prodloužení). Probíhá prezenční formou s tím, že některé části (hlavně pedagogicko-psychologický blok) jsou vyučovány v několika víkendových blocích (pátek odpoledne a sobota dopoledne), nebo jsou klasicky rozvrhovány.

Úspěšné absolvování těchto programů umožňuje získat způsobilost pro vykonávání učitelského povolání s aprobací "přírodopis/biologie". Tyto programy zajišťují pedagogickou (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK) a oborově didaktickou přípravu (vybrané katedry Přírodovědecké fakulty UK) pro učitelství přírodovědných předmětů na středních a základních školách, rozšiřují získanou odbornou kvalifikaci o pedagogické a oborově didaktické vzdělání.

Zmíněné studium je u nás realizovánou formou dvou programů:

Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
(DPSBI1)

garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

Studium je určeno pouze absolventům magisterských, inženýrských nebo doktorských studijních biologických či příbuzných oborů (posuzuje garant), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku biologie a přírodopisu na základních a středních školách.

Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (1DPSPRB)

garant: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.

Studium je určeno pouze studentům neučitelských magisterských a doktorských studijních oborů biologie a jí příbuzných (např. praktická geobiologie, ochrana životního prostředí) na PřF UK, kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku biologie a přírodopisu na základních a středních školách.

Bližší informace k oběma programům, studijní plány, přihlášky atd. naleznete zde:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/programy/na-vykon-povolani/pedagogicka-zpusobilost/doplnujici-kurzy-czv-profesni

(informace na společných fakultních webových stránkách včetně informací k dalším aprobacím)


Informace ke zpracovávání záverečné práce a další podrobnosti lze nalézt zde:

https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/studium/DPS-BI

(informace přímo na webových stránkách Katedry učitelství a didaktiky biologie)