Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce

Proběhlé kurzy (2023)

Kurzy byly vytvořeny v rámci projektu Hlavního města Prahy "Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce, 

cyklus seminářů a exkurzí pro učitele", č. DOT/54/12/019990/2020 

Bezobratlí pražských stojatých 

a tekoucích vod ve školní výuce 

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. a Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.

Náplň kurzu: Účastníci na této terénní exkurzi získají potřebné znalosti a praktické dovednosti pro vedení hydrobiologicky zaměřené školní exkurze. Seznámí se s vhodnými lokalitami pro tyto exkurze na území Prahy. Vyzkoušejí si metody sběru vodních bezobratlých, jejich pozorování a určování v terénu a případné fixace pro účely pozorování ve školní laboratoři. Dále si vyzkoušejí měření vybraných fyzikálních a chemických parametrů vodního prostředí na dané lokalitě. V rámci kurzu navštívíme přírodní památku Modřanská rokle a přírodní památku Komořanské a modřanské tůně.

Sraz: V pátek 23. 6. 2023 v 9:30 h na pražské zastávce tramvaje č. 3, 17 a 21 Poliklinika Modřany.

Očekávaný konec: cca 15:30 na zastávce tramvaje Nádraží Nodřany

Vybavení: terénní oblečení a obuv podle počasí, fotoaparát, zápisník, psací potřeby

Odkaz na přihlášku: https://forms.gle/XQgMcdsCiszSHEuL8

Uzávěrka přihlášek:  do pondělí 19. 6. 2023 včetně (v případě naplnění kapacity dříve)

Účast na kurzu je zdarma

Kurz je akreditován u MŠMT ČR v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), v rozsahu 8 vyučovacích hodin.