Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce

Aktuálně otevřené kurzy (2022)

Kurzy jsou financovány z projektu Hlavního města Prahy "Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce,

cyklus seminářů a exkurzí pro učitele", č. DOT/54/12/019990/2020


V současné době nejsou vypsané žádné kurzy z totoho cyklu. Zažádali jsme o pokračování grantu na roky 2022/2022. Pokud grant Hlavního města Prahy opět dostaneme, začneme pořádat další kolo kurzů od podzimu 2022.