Náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých – webinář

KURZ JE ZCELA ZAPLNĚN, VČETNĚ MÍST PRO NÁHRADNÍKY

Náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých – webinář 2024

 Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. a Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.


Náplň kurzu: Cílem tohoto webináře je seznámit učitele a další pedagogické pracovníky s vhodnými modelovými zástupci a konkrétními náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých, které mohou využít ve školní výuce nebo při vedení přírodovědných kroužků. Budeme se věnovat také potřebným pomůckám, přístrojovému vybavení, doporučené literatuře a metodám získávání materiálu. Dalším cílem je vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky. Důraz je kladen především na pozorování živých jedinců i vnější morfologie fixovaných jedinců. Do kurzu nejsou zahrnuta pitevní praktika, na která je zaměřen jiný kurz. Webinář bude probíhat v platformě Google Meet a Google Classroom. V tomto prostředí budou účastníkům k dispozici i výukové materiály a videonahrávky z webinářů. Lektoři budou vysílat z Přírodovědecké fakulty UK a jednotlivé náměty na praktická cvičení představí pomocí výukových prezentací a videí. Některé úlohy budou během webináře demonstrovat živě na kameru, bude také vysílán živý obraz z mikroskopu a ze stereomikroskopu. Kurz je akreditován u MŠMT ČR v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v rozsahu 10 vyučovacích hodin (lze hradit ze šablon).

Termíny: Kurz je rozdělen na pět setkání, která proběhnou vždy v pondělí v následujících termínech:  25.3., 8.4., 22.4 , 29.4. a 6. 5. od 16:30 do 18:00 od 16:30 do 18:00. 


Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné zúčastnit se alespoň tří z pěti setkání. Dvě zameškaná setkání je možné si nahradit zhlédnutím záznamu a splněním testu.

Potřebné vybavení: Počítač se stabilním připojením k internetu, mikrofonem a kamerou.

Cena: 1 200 Kč za osobu. Platba převodem, platební údaje Vám zašleme e-mailem po přihlášení.

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Matějková, Ph.D., email:  tereza.matejkova@natur.cuni.cz