Náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých – webinář

Náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých – webinář

 Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. a Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.

Kapacita tohoto webináře je zcela zaplněna, včetně míst pro náhradníky. Všem zájemcům, na které se nedostalo, se omlouváme. Kurz budeme opakovat v příštím školním roce.

Náplň kurzu: Cílem tohoto webináře je seznámit učitele a další pedagogické pracovníky s vhodnými modelovými zástupci a konkrétními náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých, které mohou využít ve školní výuce nebo při vedení přírodovědných kroužků. Budeme se věnovat také potřebným pomůckám, přístrojovému vybavení, doporučené literatuře a metodám získávání materiálu. Dalším cílem je vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky. Důraz je kladen především na pozorování živých jedinců i vnější morfologie fixovaných jedinců. Do kurzu nejsou zahrnuta pitevní praktika, na která je zaměřen jiný kurz. Webinář bude probíhat v platformě Google Meet a Google Classroom. V tomto prostředí budou účastníkům k dispozici i výukové materiály a videonahrávky z webinářů. Lektoři budou vysílat z Přírodovědecké fakulty UK a jednotlivé náměty na praktická cvičení představí pomocí výukových prezentací a videí. Některé úlohy budou během webináře demonstrovat živě na kameru, bude také vysílán živý obraz z mikroskopu a ze stereomikroskopu. Kurz je akreditován u MŠMT ČR v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Termíny: Kurz je rozdělen na pět setkání, která proběhnou v 28.3. (út), 3.4. (po), 11.4 (út), 24.4. (po), 2.5. (út) 2023 od 16:30 do 18:00. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné zúčastnit se alespoň tří setkání. Dvě zameškaná setkání je možné si nahradit zhlédnutím záznamu a splněním testu.

Potřebné vybavení: Počítač se stabilním připojením k internetu, mikrofonem a kamerou.

Cena: 1 200 Kč za osobu. Platba převodem, platební údaje Vám zašleme e-mailem po přihlášení.

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Byronová, email: marketa.byronova@natur.cuni.cz