Náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých – webinář

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. a Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.

Náplň kurzu: Cílem tohoto webináře je seznámit učitele a další pedagogické pracovníky s vhodnými modelovými zástupci a konkrétními náměty na praktická cvičení ze zoologie bezobratlých, které mohou využít ve školní výuce nebo při vedení přírodovědných kroužků. Budeme se věnovat také potřebným pomůckám, přístrojovému vybavení, doporučené literatuře a metodám získávání materiálu. Dalším cílem je vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky. Důraz je kladen především na pozorování živých jedinců i vnější morfologie fixovaných jedinců. Do kurzu nejsou zahrnuta pitevní praktika, na která je zaměřen jiný kurz. Webinář bude probíhat v platformě Google Meet a Google Classroom. V tomto prostředí budou účastníkům k dispozici i výukové materiály a videonahrávka z webináře. Lektoři budou vysílat z didaktické učebny PřF UK a jednotlivé náměty na praktická cvičení představí pomocí výukových prezentací a videí. Některé úlohy budou během webináře demonstrovat živě na kameru, bude také vysílán živý obraz z mikroskopu a ze stereomikroskopu. Kurz je akreditován u MŠMT ČR v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Termíny: Kurz je rozdělen na pět setkání, která proběhnou v pondělí 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3. a 28. 3. 2022 od 16:30 do 18:00.

Vybavení: Počítač se stabilním připojením k internetu, mikrofonem a kamerou.

Cena: 600 Kč za osobu. Platba převodem, platební údaje Vám zašleme e-mailem po přihlášení.

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Byronová, email: marketa.byronova@natur.cuni.cz

KAPACITA TOHOTO KURZU JE NAPLNĚNA VČETNĚ NAHRADNÍKů. Těm, na které se nedostalo, se omlouváme. Pokud chcete dostávat zdarma e-mailem newsletter s nabídkami našich kurzů, můžete si ho objednat zde:

newsletter.kudbi@natur.cuni.cz