Proběhlé (2019)

Kurzy 2019

Zde najdete kurzy, které proběhly v roce 2019:

Kurz č. 1:

Název kurzu: Pražské zimoviště vodních ptáků ve školní výuce

Lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D. a RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Náplň kurzu: Tento terénní kurz nás zavede na zimoviště vodních ptáků na Vltavě v Praze-

Troji. Zde můžeme pozorovat řadu charakteristických druhů našich vodních ptáků i

vzácnějších migrantů ze severu. Účastníci si rozšíří a upevní znalosti o biologii vodních ptáků

a jejich určování v přírodě (včetně rozlišování obtížně určitelných druhů) a získají potřebné

praktické dovednosti pro vedení zimní ornitologické exkurze se školní třídou.

Sraz: V pondělí 25. 2. 2019 ve 14:00h na zastávce autobusu č. 112 Zoologická zahrada (časy

odjezdů autobusu ze stanice metra C Nádraží Holešovice 13:31, 13:38, 13:46)

Trasa: Od místa srazu se vydáme k Vltavě a půjdeme po jejím pravém břehu směrem po

proudu. Podle počasí skončíme buď u stanice přívozu V Podbabě, nebo Sedlec.

Očekávaný konec: mezi 17:30 a 18:00

Vybavení: dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám

zapůjčit erární), teplé a nepromokavé oblečení a obuv, zápisník, psací potřeby, termoska

s teplým čajem a svačina.

Kurz č. 2:

Název kurzu: Sovy pražské přírody ve školní výuce

Lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D. a RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Náplň kurzu: Účastníci se seznámí s biologií, ekologií a ochranou našich druhů sov, se zaměřením na sovy pražské přírody. Vedle teoretických poznatků získají praktické dovednosti, jak sovy v přírodě i v městské zeleni najít, pozorovat a identifikovat a jak vést terénní exkurzi zaměřenou na tuto skupinu ptáků. Kurz se skládá z úvodního semináře a navazující večerní terénní exkurze (podle aktuální situace buď do obory Hvězda, do Prokopského údolí nebo do některého z větších pražských parků).

Sraz: V pondělí 11. 3. 2019 v 15:00 h na Přírodovědecké fakultě UK, Viničná 7, učebna B4 (Didaktika), 1. patro vpravo, kde proběhne úvodní seminář. Na exkurzi vyrazíme z fakulty cca v 17:15- 17:30. V případě nepříznivého počasí proběhne jen úvodní seminář a terénní část bude odložena na 25. března 2019 (upřesníme na místě).

Očekávaný konec: mezi 20:30 a 21:00

Vybavení: dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), svítilna, teplé a nepromokavé oblečení a obuv, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina

Přihláška na kurz č.2 je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do středy 6. března 2019 včetně.

Kurz č. 3:

Název kurzu: Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi

Lektoři: Doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Mgr. Eva Novozámská

Náplň kurzu: Během této exkurze budeme poznávat mechorosty, houby a lišejníky na vybrané přírodní lokalitě v rámci Prahy. Ukážeme si běžné druhy, které je možné nalézt a poznat už v terénu, a seznámíme se s jejich ekologií. Vybrané nálezy uschováme pro navazující praktikum. Účastníci se dozví, kde a jak nalézt běžné druhy mechorostů, hub a lišejníků i v prostředí člověkem silně ovlivněným a získají praktické dovednosti pro vedení jarní exkurze zaměřené na tyto organizmy.

Sraz: Ve čtvrtek 4. 4. 2019 v 9:00h u konečné tramvaje 20 a 26 Divoká Šárka (autobusová zastávka Divoká Šárka).

Trasa: Od místa srazu se vydáme do PR Divoká Šárka a projdeme místní lesní biotopy. Podle počasí se vrátíme zpět, nebo skončíme na zastávce Nádraží Veleslavín.

Očekávaný konec: cca 13h

Vybavení: botanická lupa (pokud ji nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), papírové sáčky a krabičky (svačinové, od Ramy, Lučiny, apod.) na sebraný materiál, dle zájmu fotoaparát s makroobjektivem, terénní obuv a oděv dle aktuálního počasí, zápisník, psací potřeby, pití a svačina.

Přihláška je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pondělí 3. dubna 2019 do 15hod.

Kurz č. 3:

Název kurzu: Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem

Lektoři: Doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Mgr. Eva Novozámská

Náplň kurzu: Účastníci se během úvodní části seznámí s riziky spojenými s použitím ostrých předmětů a chemických sloučenin a následně budou sami pozorovat morfologické znaky běžných druhů mechorostů, hub a lišejníků. Vedle teoretických poznatků získají praktické dovednosti, jak připravovat nativní a barvené preparáty, jak interpretovat pozorované struktury a jak je pojmenovat a zakreslit. V průběhu kurzu budou účastníci sami zpracovávat materiál nasbíraný během exkurze.

Sraz: V pátek 5. 4. 2019 ve 13:00 h na Přírodovědecké fakultě UK, Benátská 2, učebna B13, 1. mezipatro vpravo, kde proběhne seminář.

Očekávaný konec: cca 17hod

Vybavení: vlastní sběry z exkurze, zápisník, psací potřeby.

Přihláška je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pondělí 3. dubna 2019 do 15hod.

Kurz č. 4:

Název kurzu: Pražská příroda: terénní exkurze z geologie a botaniky

Lektoři: RNDr. František Vacek, Ph.D., PhDr. Petr Novotný, Ph.D.

Náplň kurzu: Tento terénní kurz nás zavede do Prokopského údolí, které asi není nutné dlouze představovat. Na trase se budeme věnovat zejména geologickým jevům a možnostem jejich demonstrace v terénu. Také si ukážeme, jak závisí složení rostlinných společenstev na horninovém podloží. Účastníci si rozšíří a upevní znalosti o geologii, paleontologii a botanice ale zejména získají potřebné praktické dovednosti a podněty pro vlastní výpravy se školní třídou.

Sraz: V sobotu 27. 4. 2019 v 9:00h ve stanici metra Nové Butovice (dole na nástupišti).

Trasa: Od místa srazu se vydáme Prokopským údolím po proudu potoka a skončíme v Hlubočepích.

Očekávaný konec: cca 14h

Vybavení: lupa (pokud nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), teplé a nepromokavé oblečení a obuv, termoska s teplým čajem a svačina, dobrá nálada.

Přihláška je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pondělí 22. dubna 2019 včetně.

Kurz č. 5:

Název kurzu: Příroda za školou aneb terénní výuka napříč předměty

Lektor: RNDr. Irena Chlebounová

Náplň kurzu: V tomto programu bychom chtěli ukázat možnosti, které skýtá terén za školou pro krátkodobé i dlouhodobé školní aktivity, jako jsou různě zaměřená pozorování, exkurze a formy problémové, badatelsky orientované či projektové výuky. Učitelé se mohou inspirovat příklady aktivit vyzkoušených v reálném vyučování žáky druhého stupně základní školy a studenty osmiletého gymnázia. V případě zájmu si vyzkouší měření s čidly Vernier.

Sraz: V sobotu 18. 5. 2019 v 9:00 hod. na PřF UK před vchodem do Viničné 7, Praha 2 nebo uvnitř před vrátnicí

Trasa: Po zahájení a úvodní přednášce na fakultě se společně vydáme do Prokopského údolí. Pojedeme do stanice metra Jinonice, odtud pěšky Naučnou stezkou Butovickým hradištěm. Skončíme na stanici metra Nové Butovice.

Očekávaný konec: cca 16 hodin (Pokud potřebujete vynechat úvodní přednášku, můžete se k nám přidat na stanici metra Jinonice, budeme odtud vyrážet do terénu v 11 hodin. V tomto případě Vás prosím, abyste napsali SMS zprávu na tel. číslo 730581621)

Vybavení: Většinu času strávíme venku chozením, takže je třeba počítat s odpovídajícím oblečením a pohodlnou obuví. S sebou vezmeme dalekohledy, lupy, určovací klíče a atlasy, vybavení na hydrologický průzkum, zalaminované fotografie, pracovní listy, tvrdé podložky, psací potřeby, mapky, reflexní dotazníky, případně notebook s měřicími čidly Vernier.

Vybavte se svačinou a hlavně velkou lahví pitné vody. Odpočinková pauza bude v místě, kde nic nekoupíte!

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy.

Přihláška je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pondělí 16.května 2019 včetně.

Kurz č. 6:

Název kurzu: Křížem krážem jarním Petřínem

Lektor: RNDr. Irena Chlebounová, Mgr. Vít Zeman

Náplň kurzu: Proměny petřínského ekosystému v souvislosti s historickými událostmi v jeho okolí. Lidské zájmy a ovlivňování krajiny, v níž žijeme. Důsledky způsobu obhospodařování okolní přírody a vize pro budoucí způsoby ochrany druhové diverzity. Geologický podklad Petřína, petřínské podzemí, výskyt vody a snahy o odvodnění, vzácné, chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, význam zeleně a parků pro městské obyvatele.

Pozorování a zásady práce s dalekohledem. Určování ptáků podle vzhledu i podle hlasu. Zvukové nahrávky. Využití mobilních telefonů při terénním průzkumu. Pracovní listy pro různé věkové skupiny žáků.

Sraz: V sobotu 15. 6. 2019 v 9:00 hodin na PřF UK ve Viničné 7 v učebně B312 (oranžová posluchárna, nahoru po zadním schodišti a pak doprava)

Trasa: Po zahájení a úvodní přednášce na fakultě se společně vydáme na Újezd. Od Angelata (výborná zmrzlina) bychom měli vycházet cca v 11 hod. (Pokud tedy potřebujete vynechat úvodní přednášku na fakultě, můžete se k nám připojit až zde. V tomto případě Vás prosím, abyste napsali SMS zprávu na tel. číslo 730581621)

Vybavení: Většinu času strávíme venku chozením, takže je třeba počítat s odpovídajícím

oblečením a pohodlnou obuví. S sebou vezmeme dalekohledy, lupy, určovací klíče a atlasy, zalaminované fotografie, pracovní listy, tvrdé podložky, psací potřeby, mapky, reflexní dotazníky. Vybavte se svačinou a hlavně velkou lahví pitné vody.

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy.

Přihláška je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pondělí 10.června 2019 včetně.

Kurz č. 7:

Název kurzu: Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce (exkurze)

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. a Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.

Náplň kurzu: Účastníci na této terénní exkurzi získají potřebné znalosti a praktické dovednosti pro vedení hydrobiologicky zaměřené školní exkurze. Seznámí se s vhodnými lokalitami pro tyto exkurze na území Prahy. Vyzkoušejí si metody sběru vodních bezobratlých, jejich pozorování a určování v terénu a případné fixace pro účely pozorování ve školní laboratoři. Dále si vyzkoušejí měření vybraných fyzikálních a chemických parametrů vodního prostředí na dané lokalitě. V rámci kurzu navštívíme přírodní památku Modřanská rokle a přírodní památku Komořanské a modřanské tůně.

Sraz: V pátek 4. 10. 2019 ve 14:00 h na zastávce tramvaje č. 17 Poliklinika Modřany.

Očekávaný konec: cca 18:00

Vybavení: terénní oblečení a obuv podle počasí, fotoaparát, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina.

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy.

Přihláška je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pondělí 30. září včetně.

Kurz č. 8:

Název kurzu: Savci pražské přírody ve školní výuce (seminář + exkurze)

Lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Náplň kurzu: Účastníci se seznámí s biologií, ekologií a ochranou našich druhů savců, se zaměřením na savce pražské přírody. Vedle teoretických poznatků získají praktické dovednosti, jak tyto živočichy v přírodě i v městské zeleni najít, pozorovat a identifikovat a jak vést terénní exkurzi zaměřenou na tuto skupinu. Kurz se skládá z úvodního semináře a navazující večerní terénní exkurze (podle aktuální situace buď do obory Hvězda, do Prokopského údolí nebo do některého z větších pražských parků).

Sraz: V sobotu 12. 10. 2019 v 12:00 h na Přírodovědecké fakultě UK, Viničná 7 (Učebna bude upřesněna), kde proběhne úvodní seminář. Na exkurzi vyrazíme z fakulty cca v 15 30. V případě nepříznivého počasí proběhne jen úvodní seminář a terénní část bude odložena na jiné datum (upřesníme na místě).

Očekávaný konec: cca 19 00

Vybavení: dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), fotoaparát, svítilna, teplé a nepromokavé oblečení a obuv, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina.

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy.

Přihláška je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pondělí 7. října včetně.

Kurz č. 9 - exkurze:

Název kurzu: Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi


Lektoři: Doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Mgr. František Bouda


Náplň kurzu: Během této exkurze budeme poznávat mechorosty, houby a lišejníky na vybrané přírodní lokalitě v rámci Prahy. Ukážeme si běžné druhy, které je možné nalézt a poznat už v terénu, a seznámíme se s jejich ekologií. Vybrané nálezy uschováme pro navazující praktikum. Účastníci se dozví, kde a jak nalézt běžné druhy mechorostů, hub a lišejníků i v prostředí člověkem silně ovlivněným a získají praktické dovednosti pro vedení podzimní exkurze zaměřené na tyto organizmy.


Sraz: Ve čtvrtek 17. 10. 2019 v 9:00h na tramvajové zastávce Chaplinovo náměstí.


Trasa: Od místa srazu se vydáme do PR Prokopské údolí a projdeme místní biotopy. Podle počasí se vrátíme zpět, nebo skončíme na tramvajové zastávce Hlubočepy.


Očekávaný konec: cca 13h


Vybavení: botanická lupa (pokud ji nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), papírové sáčky a krabičky (svačinové, od Ramy, Lučiny, apod.) na sebraný materiál, dle zájmu fotoaparát s makroobjektivem, terénní obuv a oděv dle aktuálního počasí, zápisník, psací potřeby, pití a svačina.

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy.

Přihláška je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pondělí 14.října 2019 včetně.

Kurz č. 9 - seminář:

Název kurzu: Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem


Lektoři: Doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Mgr. František Bouda


Náplň kurzu: Účastníci se seznámí s morfologickými znaky našich běžných druhů mechorostů, hub a lišejníků a získají náměty, jak jejich pozorování zařadit do školní výuky. Vedle teoretických poznatků získají praktické dovednosti, jak připravovat nativní a barvené preparáty, jak interpretovat pozorované struktury a jak je pojmenovat a zakreslit. V průběhu kurzu budou účastníci sami zpracovávat materiál nasbíraný během exkurze. Absolvování předchozí exkurze není podmínkou.


Sraz: V pátek 18. 10. 2019 ve 13:00 h na Přírodovědecké fakultě UK, Benátská 2, učebna B13, 1. mezipatro vpravo, kde proběhne seminář.


Očekávaný konec: cca 17hod


Vybavení: vlastní sběry z exkurze, zápisník, psací potřeby.

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy.

Přihláška je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pondělí 14.října 2019 včetně.

Kurz č. 10:

Název kurzu: Pavouci v pražské přírodě v terénní školní výuce

Lektoři: Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Náplň kurzu: Během této terénní exkurze do Botanické zahrady a vybraných parků v Praze budeme poznávat pavouky, jejich životní projevy a různou metodikou jejich sběru. Seznámíme se s klíči k určování nejběžnějších druhů pavouků v terénu v různých biotopech. Navíc exkurze bude doplněna i o krátké mikroskopování jednotlivých druhů pavouků získaných v terénu. Celý program bude zahrnovat i metodiku takové exkurze, aby pedagogové mohli kdykoliv realizovat terénní exkurzi zaměřenou na pavouky, využít tak obrovský potenciál pražské přírody, bezprostředního okolí školy nebo školních zahrad.

Sraz: V sobotu 19.10.2019 v 9:00h před budovou Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7

Trasa: Od místa srazu se vydáme do Botanické zahrady, přilehlých parků a biotopů. Podle počasí se vrátíme zpět na fakultu.

Očekávaný konec: cca 14h-15h

Vybavení: terénní oblečení a obuv podle počasí, fotoaparát, zápisník, psací potřeby, jídlo a pití.

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy.

Přihláška je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do středy 16.října 2019 včetně.

Kurz č. 11:

Název kurzu: Zimní Guliverova cesta do země Liliputů – bezobratlí pražských parků, zahrad a lesů (exkurze)

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. a Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.

Náplň kurzu: Cílem této terénní exkurze je ukázat, že zajímavou školní exkurzi se zaměřením na bezobratlé živočichy je možné uspořádat i na podzim nebo v zimě. Spousta zajímavých druhů bezobratlých je totiž aktivní i v tuto dobu. Další můžeme vystopovat pomocí jejich požerků, kokonů, zámotků, hálek či různých dalších pobytových stop. Při troše trpělivosti je najdeme ve štěrbinách kůry stromů, pod kameny, tlejícím dřevem nebo v lesní hrabance. V první části exkurze si v exteriérech Botanické zahrady vyzkoušíme různé typy živolovných pastí. Potom se přesuneme do lesa v Malé Chuchli, kde bude naše pátrání po bezobratlých a jejich pobytových stopách pokračovat. Zaměříme se i na činnost bezobratlých živočichů tvorbě humusové vrstvy lesní půdy a vyzkoušíme si prosévání lesní hrabanky. Pokud nám to počasí dovolí, zalovíme i v místním prameni a pokusíme se nalézt ploštěnky horské (Crenobia alpina).

Sraz: V pondělí 2. 12. 2019 v 9:00 h před hlavním vstupem do skleníků v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK, ulice Na Slupi (tramvaje 18 a 24 nebo metro B Karlovo náměstí).

Trasa: Od místa srazu se vydáme do Botanické zahrady, přilehlých parků a biotopů. Podle počasí se vrátíme zpět na fakultu.

Očekávaný konec: cca 15:00 na autobusové zastávce Malá Chuchle (přímé spojení na metro B Smíchovské nádraží)

Vybavení: teplé terénní oblečení a obuv podle počasí, fotoaparát, zápisník, psací potřeby, krabička na sběry, termoska s teplým čajem a svačina. Prosím, počítejte s tím, že budete během exkurze pracovat ve 4-5 členných skupinkách a každá skupinka si bude nosit společný batůžek s pomůckami a literaturou, který vám zapůjčíme.

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy. Akreditaci kurzu MŠMT ČR v současné době připravujeme, v době konání kurzu by měla být již v platnosti.

Přihláška je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pondělí 25. listopadu 2019 včetně.

Organizaci zajišťuje: Mgr. Matyáš Hiřman, e-mail: hirmanm@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 888

Kurz je financován z projektu Hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, 110 01, č. DOT/54/12/013697/2018