Proběhlé (2020)

Kurzy 2020

Níže najdete aktuální seznam probíhajících kurzů v rámci projektu "Příroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce" pro rok 2020:

Kurz č. 2:

Název kurzu: Sovy pražské přírody ve školní výuce

Lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D. a RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Náplň kurzu: Účastníci se seznámí s biologií, ekologií a ochranou našich druhů sov, se zaměřením na sovy pražské přírody. Vedle teoretických poznatků získají praktické dovednosti, jak sovy v přírodě i v městské zeleni najít, pozorovat a identifikovat a jak vést terénní exkurzi zaměřenou na tuto skupinu ptáků. Kurz se skládá z úvodního semináře a navazující večerní terénní exkurze (podle aktuální situace buď do obory Hvězda, do Prokopského údolí nebo do některého z větších pražských parků).

Sraz: V úterý 17. 3. 2020 v 15:00 h na Přírodovědecké fakultě UK, Viničná 7, učebna bude upřesněna, kde proběhne úvodní seminář. Na exkurzi do obory Hvězda vyrazíme z fakulty cca v 17:15- 17:30.

Očekávaný konec: mezi 20:30 a 21:00

Vybavení: dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), svítilna, teplé a nepromokavé oblečení a obuv, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy.

Přihláška na kurz č.2 je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pátku 13. března 2020 včetně.

Kurz č. 3:

Název kurzu: Křížem krážem jarním Petřínem

Lektor: RNDr. Irena Chlebounová, Mgr. Vít Zeman

Náplň kurzu: Proměny petřínského ekosystému v souvislosti s historickými událostmi v jeho okolí. Lidské zájmy a ovlivňování krajiny, v níž žijeme. Důsledky způsobu obhospodařování okolní přírody a vize pro budoucí způsoby ochrany druhové diverzity. Geologický podklad Petřína, petřínské podzemí, výskyt vody a snahy o odvodnění, vzácné, chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, význam zeleně a parků pro městské obyvatele.

Pozorování a zásady práce s dalekohledem. Určování ptáků podle vzhledu i podle hlasu. Zvukové nahrávky. Využití mobilních telefonů při terénním průzkumu. Pracovní listy pro různé věkové skupiny žáků.

Sraz: V sobotu 23. 5. 2020 v 9:00 hodin na PřF UK ve Viničné 7 v učebně B312 (oranžová posluchárna, nahoru po zadním schodišti a pak doprava)

Trasa: Po zahájení a úvodní přednášce na fakultě se společně vydáme na Újezd. Od Angelata (výborná zmrzlina) bychom měli vycházet cca v 11 hod. (Pokud tedy potřebujete vynechat úvodní přednášku na fakultě, můžete se k nám připojit až zde. V tomto případě Vás prosím, abyste napsali SMS zprávu na tel. číslo 730581621)

Vybavení: Většinu času strávíme venku chozením, takže je třeba počítat s odpovídajícím oblečením a pohodlnou obuví. S sebou vezmeme dalekohledy, lupy, určovací klíče a atlasy, zalaminované fotografie, pracovní listy, tvrdé podložky, psací potřeby, mapky, reflexní dotazníky. Vybavte se svačinou a hlavně velkou lahví pitné vody.

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy.

Přihláška na kurz č.3 je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do pondělí 18. května 2020 včetně.

JIŽ PROBĚHLÉ KURZY:

Kurz č. 1 již proběhl:

Název kurzu: Pražské zimoviště vodních ptáků ve školní výuce

Lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D. a RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Náplň kurzu: Tento terénní kurz nás zavede na zimoviště vodních ptáků na Vltavě v Praze-

Troji. Zde můžeme pozorovat řadu charakteristických druhů našich vodních ptáků i

vzácnějších migrantů ze severu. Účastníci si rozšíří a upevní znalosti o biologii vodních ptáků

a jejich určování v přírodě (včetně rozlišování obtížně určitelných druhů) a získají potřebné

praktické dovednosti pro vedení zimní ornitologické exkurze se školní třídou.

Sraz: V sobotu 29. 2. 2020 ve 10:00h na zastávce autobusu č. 112 Zoologická zahrada (časy

odjezdů autobusu ze stanice metra C Nádraží Holešovice 9.33 a 9.43)

Trasa: Od místa srazu se vydáme k Vltavě a půjdeme po jejím pravém břehu směrem po

proudu. Podle počasí skončíme buď u stanice přívozu V Podbabě, nebo Sedlec.

Očekávaný konec: mezi 13 - 14:00

Vybavení: dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám

zapůjčit erární), teplé a nepromokavé oblečení a obuv, zápisník, psací potřeby, termoska

s teplým čajem a svačina.

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy.

Přihláška na kurz č.1 je k dispozici zde, přihlašovat se můžete do středy 26. února 2020 včetně.

Organizaci zajišťuje: Mgr. Matyáš Hiřman, e-mail: hirmanm@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 888

Kurz je financován z projektu Hlavního města Prahy, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, 110 01, č. DOT/54/12/013697/2018