Biologické školní sbírky II -  tvorba trvalých mikroskopických preparátů

8. a 15. 12. 2023 

Lektor: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Náplň kurzu: Tento kurz je druhou částí cyklu zaměřeného na školní biologické sbírky – jejich tvorbu, údržbu a rekonstrukci. Tato část je věnovaná tvorbě trvalých mikroskopických preparátů a možnostem jejich využití ve školní výuce. Naučíte se cenově dostupnými metodami vytvářet vlastní trvalé mikroskopické preparáty a během kurzu si vyrobíte svou vlastní didaktickou sadu preparátů, kterou můžete následně využít ve své výuce. Vyzkoušíte si také fotodokumentaci mikroskopických preparátů pomocí digitální kamery připojené na mikroskop a odnesete si sérii vlastních mikrofotografií. 

Kurz je akreditován u MŠMT ČR v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v rozsahu 8 vyučovacích hodin, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Termín: Kurz je rozdělen na dvě setkání (4 + 4 vyučovací hodiny), která proběhnou v pátek 8. a 15. prosince 2023 od 15:00 do 18:00 na Přírodovědecké fakultě UK, Viničná 7. učebna B4 (Didaktika), 1. patro.. 

Vybavení: laboratorní plášť, psací potřeby, obyčejná tužka, plochá krabice na transport čerstvých trvalých preparátů (např. od bonboniéry)

Účast na kurzu je zdarma.

Kontakt: mourek@natur.cuni.cz

Přihláška na tento kurz je k dispozici zde: https://forms.gle/ThbyRe5mW4n1Mt7Z7

Přihlašovat se můžete do středy 6. prosince 2023 včetně. 

Kapacita kurzu je 15 účastníků. Při zaplnění kapacity budete zařazeni mezi náhradníky.