Laboratorní práce z biologie pro učitele

Jednodenní kurz pod záštitou Biologické olympiády plánovaný na pátek 14. 6. 2024 bude obsahovat jednu plenární přednášku a 2 bloky laboratorních praktik pro 36 učitelů biologie a přírodopisu. Vzhledem k pokročilejším metodám je kurz vhodný především pro inspiraci do výuky středoškolských učitelů, ale otevřený je i učitelům základních škol. Kurz proběhne v budově Přírodovědecké fakulty, Viničná 7, Praha 2.


Kurz začne v učebně B4 (1. patro vpravo) v 9.00 hodin ráno. Nejprve proběhne registrace následovaná plenární přednáškou (9:15-10:45) vedenou Albertem Damaškou na téma péče o školní přírodovědné sbírky, jejich rozšiřování a jejich využití v hodinách biologie. Následovat budou praktika vedená Janem Fílou a Albertem Damaškou v časech 11.00-12.30 a 13.30-15.00. V obou časech pro praktika poběží dvě praktika paralelně. Účastníci budou kvůli praktikám rozděleni na dvě poloviny.


Dvě praktika (tj. 1x dopoledne a 1x odpoledne) povede Mgr. Albert Damaška, který s účastníky vytvoří trvalé hmyzí preparáty. Toto praktikum bude navazovat na plenární přednášku, která bude určena všem. Trvalé preparáty si budou moci účastníci odvézt a využít je během svých vyučovacích hodin.

Druhá dvě praktika povede RNDr. Jan Fíla, Ph. D. Toto praktikum bude zaměřeno na barvení rostlinných preparátů. Už nyní je ale domluveno, že si každý účastník z praktika odveze barvicí roztoky a budou pracovat podle protokolu, který jim bude po kurzu nasdílen i v online verzi.  

Termín: pátek 14. 6. 2024 

Cena: 1000

Přihlášení: https://forms.gle/kyuz39xAQnsFkWEU8 

Poslední možnost přihlášení: neděle 2. 6. 2024


Další kurz tohoto typu je plánován ve dvou opakováních a to na pondělí 23. 9. a pondělí 30. 9. Zaměřen bude na práci s fluorescenčním mikroskopem, který je na Katedře učitelství a didaktiky biologie možné také zapůjčit pro výuku na vaší škole.    


Pokud byste potřebovali více informací, napište na tereza.matejkova@natur.cuni.cz

Kurz probíhá v úzké spolupráci s komunitou Biologické olympiády.