Laboratorní práce z biologie pro učitele SŠ

Jednodenní kurz pod záštitou Biologické olympiády plánovaný na pátek 16. 2. 2024 bude obsahovat jednu plenární přednášku a 2 bloky laboratorních praktik. Celkem 36 středoškolských učitelů biologie a přírodopisu si kromě jiného vytvoří materiál pro školní kolo Biologické olympiády. Kurz proběhne v budově Přírodovědecké fakulty, Viničná 7, Praha 2.


Kurz začne v Antropologické posluchárně (učebna B2, přízemí) v 9.00 hodin ráno. Nejprve proběhne registrace následovaná plenární přednáškou (9:15-10:45) vedenou Albertem Damaškou na téma péče o školní přírodovědné sbírky, jejich rozšiřování a jejich využití v hodinách biologie. Následovat budou praktika vedená Janem Mourkem, Albertem Damaškou a Zuzanou Chumovou v časech 11.00-12.30 a 13.30-15.00. V obou časech pro praktika poběží dvě praktika paralelně. Účastníci budou kvůli praktikám rozděleni na dvě poloviny.


Dvě praktika (tj. 1x dopoledne a 1x odpoledne) povede Jan Mourek, Ph. D., který s účastníky vytvoří trvalé preparáty klíšťat, které si budou moci účastníci odvézt a využít během svých vyučovacích hodin. Trvalé preparáty bude také možno využít pro potřeby školních kol letošního ročníku Biologické olympiády.

Jedno praktikum povede Mgr. Albert Damaška, který s účastníky vytvoří trvalé hmyzí preparáty. Toto praktikum bude navazovat na plenární přednášku, která bude určena všem. Trvalé preparáty si budou moci účastníci odvézt a využít je během svých vyučovacích hodin.

Poslední praktikum povede Zuzana Chumová, Ph. D. Toto praktikum bude zaměřeno na rostliny. Konkrétní obsah tohoto praktika bude ještě upřesněn. Už nyní je ale domluveno, že si účastníci z praktika odvezou vlastní preparát a budou pracovat podle protokolu, který jim bude po kurzu nasdílen i v online verzi.  

Tento pilotní projekt je zdarma. Pokud bude seminář úspěšný, je v plánu organizovat ho pravidelně za účastnický poplatek, který bude specifikován. 


Termín: pátek 16. 2. 2024 

Cena: 0 Kč

Přihlášení: https://forms.gle/1RGtjcTnDaE57iNW7 

Poslední možnost přihlášení: neděle 7. 1. 2024Kurz probíhá v úzké spolupráci s komunitou Biologické olympiády.